Obowiązuje od 1 września 2018 r.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób „Pranamat Sales & Marketing” gromadzi, wykorzystuje i chroni dane osobowe, które podajesz na naszej stronie internetowej: pranamat.pl. Opisuje również dostępne opcje dotyczące korzystania przez nas z Twoich danych osobowych oraz sposób uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizowania.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Zbieramy od Ciebie następujące dane osobowe:

 • Informacje kontaktowe; w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu.
 • Informacje rozliczeniowe; w tym numer karty kredytowej i adres rozliczeniowy.
 • Informacje o preferencjach; w tym listy życzeń produktów, historie zamówień i preferencje marketingowe.

Podobnie jak w przypadku większości stron internetowych, informacje o Twoim komputerze są przechowywane automatycznie; w tym adres IP, typ przeglądarki, strony odsyłające/wyjścia i system operacyjny.

Używamy tych informacji do:

 • Realizacji Twojego zamówienia
 • Wysłania Ci potwierdzenia zamówienia
 • Wysłania Ci potrzebnych informacji o produkcie lub usłudze
 • Wysyłnia aktualizacji produktów lub informacji o gwarancji
 • Odpowiadania na zgłoszenia w obsłudze klienta
 • Administrowania Twoim kontem
 • Wysłania Ci katalogu
 • Wysłania Ci newslettera
 • Wysłania Ci komunikacji marketingowej
 • Odpowiedzenia na Twoje pytania i wątpliwości
 • Ulepszenia naszej strony internetowej i działań marketingowych
 • Przeprowadzania badań i analiz
 • By ułatwić Ci prowadzenie transakcji z innymi użytkownikami

 

Pliki cookies i inne technologie śledzenia

Używamy plików cookies na tej stronie przy opcji komentowania produktów. Korzystamy również z Google Analytics.

 

Wybór/Rezygnacja

Możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub e-maili marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji zawartymi w tych e-mailach lub możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected].

 

Informacje uzyskane od stron trzecich

Jeśli podasz nam dane osobowe o innych lub jeśli inni przekażą nam Twoje dane, wykorzystamy te informacje wyłącznie w określonym celu, dla którego ich udostępnienie było przeznaczone.

 

Udostępnianie informacji

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe firmom, które świadczą usługi, aby pomóc nam w naszej działalności biznesowej, takiej jak wysyłka zamówienia lub oferowanie obsługi klienta. Firmy te są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia nam tych usług.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami prawa, na przykład w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego, gdy wierzymy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, dochodzenia w sprawie oszustwa lub odpowiedzieć na żądanie rządu. Jeśli „Pranamat Sales & Marketing” jest zaangażowany w fuzję, przejęcie lub sprzedaż całości lub części swoich aktywów, zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnego powiadomienia na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach własności lub użytkowania Twoje dane osobowe, a także wszelkie wybory, jakie możesz mieć w odniesieniu do swoich danych osobowych i ich dostępności dla jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

Udostępnimy Twoje dane kontaktowe zewnętrznym dostawcom usług płatniczych, wybranym przez Ciebie, w zakresie niezbędnym do zrealizowania Twojej transakcji.

 

PayPal

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z systemu PayPal w celu sfinalizowania zamówienia i opłacenia go, podasz numer swojej karty kredytowej bezpośrednio w systemie PayPal. Polityka prywatności PayPal będzie miała zastosowanie do informacji, które podajesz na stronie internetowej PayPal.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

System bezpieczeństwa informacji serwisu ma na celu ochronę użytkowników serwisu przed nielegalnymi lub szkodliwymi, bezpośrednimi lub pośrednimi, umyślnymi lub nieumyślnymi działaniami osób, które mają kontakt z Twoimi danymi w celu ich przetwarzania, zgodnie z normalnymi praktykami biznesowymi. Dane te obejmują m.in. następujące dane osobowe: szczegóły złożonego zamówienia, dane klienta związane z wizytą na stronie – imię, nazwisko, adres odbioru zamówienia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, (wszystkie zwane dalej „Danymi”).Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy oraz z poszanowaniem podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane mogą być udostępniane stronom trzecim - podmiotom przetwarzającym dane - w celu dostarczenia towarów i usług klientom Pranamat ECO lub w celu innych należytych zabezpieczeń lub analiz w normalnym toku działalności. Jeżeli Dane są przetwarzane w innych celach, zgoda osoby fizycznej; osoba, której dane dotyczą, zostanie poproszona z wyprzedzeniem o przetwarzanie Danych. Wszelkie Dane przechowywane w Serwisie będą traktowane jako poufne i traktowane jako poufne ze względu na ich ochronę i nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że ujawnienie Danych będzie niezbędne do realizacji świadczenia usług. Wszelkie Dane osobowe i inne informacje, na podstawie których można zidentyfikować osobę fizyczną, są gromadzone i przetwarzane tylko w razie konieczności oraz, o ile jest to konieczne, pod warunkiem, że takie działania są wykonywane w granicach uprawnień przyznanych zainteresowanym pracownikom i zgodnie z z wymogami ochrony danych określonymi w przepisach prawa (w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Dane Osobom fizycznym przysługuje prawo do weryfikacji związanych z nimi Danych.

 

Bezpieczeństwo

Gdy zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych, zarówno podczas przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest jednak w 100% bezpieczna.

Dlatego nie możemy zagwarantować jej absolutnego bezpieczeństwa. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa na naszej stronie, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected]. Aby dokonać zakupu u nas, musisz skorzystać z naszego dostawcy koszyka, aby sfinalizować i zapłacić za zamówienie. Oświadczenie o ochronie prywatności i praktyki bezpieczeństwa tego zewnętrznego dostawcy będą miały zastosowanie do Twoich informacji o płatnościach. Zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniem o ochronie prywatności przed podaniem swoich informacji.

 

Poprawianie i aktualizacja danych osobowych

Aby przejrzeć i zaktualizować swoje dane osobowe w celu upewnienia się, że są dokładne, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

 

Google AdWords i remarketing

Ta strona internetowa wykorzystuje remarketing z Google Adwords i narzędzia analityczne do wyświetlania reklam specyficznych dla treści użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę, gdy ci sami odwiedzający odwiedzają inne strony internetowe korzystające z sieci reklamowej Google. Ta strona i inni dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wykorzystują własne pliki cookie (takie jak plik cookie Google Analytics) w celu informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt odwiedzających na naszej stronie internetowej. Jako reklamodawcy AdWords nie możemy wykonywać następujących działań i nie możemy ich wykonywać: Uruchamianie reklam gromadzących dane osobowe (PII), w tym między innymi adresy e-mail i numery telefonów; Tworzenie listy remarketingowej lub tworzenie tekstu reklamy skierowanej do użytkowników w sposób określony jako „zabroniony” w poniższych kategoriach; Odwiedzający mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklamodawców displayowych oraz z dostosowanych reklam w sieci reklamowej Google, odwiedzając Menedżera preferencji reklam.

 

Definicje

„Użytkownik” oznacza unikalną instancję przeglądarki, aplikacji lub podobnej technologii. „Cookie Użytkownika” oznacza identyfikator Użytkownika (którym przykładem jest plik cookie) powiązany z Użytkownikiem w celu remarketingu lub podobnych odbiorców. „Listy remarketingowe” oznaczają listę plików cookie użytkownika utworzonych lub uzyskanych w inny sposób przez użytkownika i używanych w związku z remarketingiem lub podobnymi odbiorcami. „Listy podobnych odbiorców” oznaczają listę Użytkowników utworzoną przez Google na podstawie Listy remarketingowej do użytku w połączeniu z podobnymi odbiorcami. „Właściwości” oznaczają właściwości lub treści, na których wyświetlane są reklamy. Ograniczenia dotyczące danych, selekcji i kierowania. Użytkownik nie może (a) wysyłać do Google informacji ani (b) używać list remarketingowych lub list podobnych odbiorców do wybierania lub kierowania reklam (i) na podstawie przeszłej lub bieżącej aktywności Użytkowników w stronach internetowych dla dorosłych lub hazardowych, stronach internetowych agencji rządowych lub stronach internetowych kierowanych na dzieciach w wieku poniżej 13 lat lub (ii) na podstawie innych domniemanych lub faktycznych informacji wrażliwych (w tym bez ograniczeń, historii zdrowia lub historii medycznej lub informacji, statusu finansowego lub innych szczegółowych informacji dotyczących finansów danej osoby, pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań i wierzeń religijnych, lub innych przekonań o podobnym charakterze, popełnienia lub domniemanego popełnienia przestępstwa, poglądów lub przekonań politycznych, przynależności do związków zawodowych lub zachowania lub orientacji seksualnej).

 

Powiadomienie o zmianach w oświadczeniu o ochronie prywatności

Możemy zaktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach informacyjnych. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym e-mailem (wysłanym na adres e-mail podany na Twoim koncie) lub za pomocą powiadomienia na tej Stronie przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk dotyczących prywatności.

 

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami pisemnie lub e-mailem na poniższy adres:
"Pranamat Sales & Marketing" SIA
Mūkusalas 29B Riga, Latvia LV-1004
Email: [email protected]
Phone: +44 2035 145 224 (8:00-16:00 GMT business days)